Az oldal szerzői

Tanitvanyok.huTanitvanyok.hu (80)

A Tanítványok.hu oldal a hit alapú civil szervezetek, lelkiségi mozgalmak és közösség híroldala; az Egyház társadalmi tanításával kapcsolatos cikkek gyűjtőhelye és publikációs felület keresztény lelkületű írások alkotóinak.

Laudato Si'Laudato Si’ (29)

Caritas in veritate!” Valóság-alapú szeretetet!

Cél – amit el akarunk érni: a Laudato sí’ és a Felelősségünk a teremtett világért üzeneteinek gyors, pontos megjelenítése a társadalmi közbeszédben.

A Laudato Si’ Teremtésvédelmi Munkacsoport 2016 alakult meg. A munkacsoport folyamatosan bővül. Személyi átfedések, többes tagság révén kezdetektől együttműködünk a Naphimnusz Egyesülettel, több teremtésvédelmi körrel, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanáccsal és más környezetvédelmi civil szervezetekkel.

Hetvenkét Tanítvány MozgalomHetvenkét Tanítvány Mozgalom (28)

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására.

avatar for KETEGKETEG (3)

A KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) egy alternatív gazdasági képzési program és misszió, amely az Egyház társadalmi tanításán ill. Arisztotelészig visszavezethető gazdasági alapokon nyugszik. A képzésnek egyrészt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, másrészt a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont. A Sapientián egy négy féléves, posztgraduális, esti szakképzés folyik, a Corvinuson egy szemeszter hosszú, választható tantárgyak formájában tanulják a KETEG tárgyait a hallgatók. A Corvinuson a képzés neve: “Emberközpontú gazdaság”, mivel a képzés logikája szerint a gazdaság alapja és célja az ember. A képzés a Sapientia és a Corvinus által közösen kiadott oklevelet ad.

t'ARS Keresztény Képzőművészeti Műhelyt’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely (3)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Műhelyeként az t-ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely azzal a szándékkal jött létre, hogy összefogjon olyan keresztényi módon gondolkodó, élő, hasonló értékrendet képviselő képzőművészeket, akik küldetésüknek érzik a mozgalom szellemisége szerint a keresztény képzőművészeti értékek láthatóvá tételét.

Bízd Rá MagadBízd Rá Magad (2)

2016 telén a mintegy húsz fős Család Munkacsoport a családban élők jelenét és jövőjét szívén viselő nemcsak lelkes, hanem a témában szakemberként is jártas – édesanyákból és édesapákból állt össze. A munkacsoport számára 2017 őszére, közel 9 hónapnyi közös gondolkodás után kristályosodott ki, hogy mi lehetne az a projekt, amivel – elsősorban katolikus – környezetünket a már felállított kritérium rendszer alapján segíteni szerepet tudnak vállalni az Egyház munkájában. A szervezetek 2019. áprilisában véglegesített listájával kapott zöld utat a projekt, mely a „Bízd rá magad!” nevet kapta.

Háló MozgalomHáló Mozgalom (2)

A Háló a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés, amely a kapcsolatok fontosságát hirdeti. A Hálóban egymással találkozva mindenki rácsodálkozhat a másik ember életére, megláthatja az Istenhez vezető különböző utakat, amelyek elsősorban saját és mások személyiségének megismerése által fedezhetők fel.

ReménykörReménykör (2)

Reménykör – egyházi misszió az akadályozott emberekért

A Reménykör egy olyan katolikus összefogás, ahol maguk az érintettek és az őket támogató emberek munkálkodnak együtt a speciális szükségletű emberek láthatóságért és teljes befogadásáért a katolikus egyházban.

Az alap célkitűzést röviden kifejezi a kibővített elnevezés: Egyházi Misszió az Akadályozott Emberekért.

Pedagógus MűhelyPedagógus Műhely (1)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye 2019-ben alakult. A csoport magja számos egyházi intézmény vezetője: Bártfay Katalin Zsuzsanna nővér, a debreceni Svetits Intézet igazgatója, Barlay Bence, a budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Halmi Gábor a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének igazgatója, Horváth Bálint Pál a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója, Juhász-Laczik Albin OSB a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, Nyáry Zsigmond a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, és Rubovszky Rita a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója.

Egészségügyi MunkacsoportEgészségügyi Munkacsoport (1)

A T72 Egészségügyi Munkacsoport 2016 őszén kezdte meg működését. A munka két irányba indult el. Egyrészt olyan tudástár kialakítását kezdtük meg, ami számot vet a magyar egészségügyben tapasztalható helyzettel és lehetőséget teremt arra, hogy hívők és nem-hívők között érvényesítsük az evangélium üzenetét. Hangsúlyosan törekszünk arra, hogy ne arra helyezzük a hangsúlyt, ami elválaszt minket a társadalom nem keresztény részétől, mert ez szétrobbantja és így lehetetlenné teszi a velük való kapcsolatot, hanem a pozitív üzenetek uralják anyagainkat.

T72 MérnökkörT72 Mérnökkör (1)

Mérnökkör 2014 őszén kezdte meg munkáját. Alapötletét két dolog adta: egyrészt intuitív tapasztalatunk volt, amikor egy szakmai kutatási munka kapcsán azt láttuk, hogy az útügyi területen a napi munkájukon túl felelősséget vállaló mérnökök között a hívők és a keresők „felülreprezentáltak”, és a többiek számára referencia-személyek. Másrészt pedig egy missziós látás, ami többünkben fogalmazódott meg egy időben, és amelynek a lényege az, hogy felelősek vagyunk a velünk dolgozók üdvösségre vezető útján – és ez a szolgálat túlér a felekezetek határain.

Közösségek.huKözösségek.hu (0)

A kozossegek.hu egy katolikus közösségkereső portál, amelyet azért hoztunk létre, hogy segítsünk mindenkinek megtalálni a közösségét akárhol is éljen, tanuljon, vagy dolgozzon, nemtől, kortól, életállapottól függetlenül. Hisszük, hogy az ember alap szükséglete a közösséghez tartozás, hiszen ezáltal tud önmaga lenni, így tud megbirkózni az élet nehézségeivel, így válhat az élete teljessé.

Legfrisebb

Civil percek #120 (2024.04.20)

Civil percek #120 (2024.04.20)

Kerekasztal beszélgetést tartott április 9-én az országos Életvédő Szövetség Debrecenben. A Debrecen és Nyíregyháza területén életvédelemmel foglalkozó szervezeteket, magánszemélyeket az Egyházmegyei Kateketikai Központ épületében fogadta a Szent II. János Pál...

Tavaszi séták az Ars Sacra Alapítvánnyal

Tavaszi séták az Ars Sacra Alapítvánnyal

Az Ars Sacra séták saját szervezésű sétáink, melyek művészeti missziónkhoz közel álló tematikák mentén mutatják be Budapest egy-egy szegletét. Bízunk benne, hogy egyszerre nyújtanak felüdülést testnek és léleknek. Ezt szolgálják témaválasztásaink és ezért tesznek meg...

Civil percek #119 (2024.04.06)

Civil percek #119 (2024.04.06)

Március 31-e volt a határideje annak a rajzpályázatnak, melyet a NEKIKK, azaz a Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ tett közzé, és mely az ország minden tájáról vonzotta a fiatal tehetségeket. Az Országos Bibliai Témájú Rajzversenyre Mózes és Jézus életének...

LAUDATO SI’ IFJÚSÁGI ÖKOTÁBOR

LAUDATO SI’ IFJÚSÁGI ÖKOTÁBOR

Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel Földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt a célt szolgálja az az ifjúsági tábor, amely szakmai, civil és egyházi összefogással valósul meg egy...

Hálás Szívvel: „40 Nap Az Életért” Budapesten hetedszer

Hálás Szívvel: „40 Nap Az Életért” Budapesten hetedszer

2024 tavaszán ismét megrendezték a "40 Nap Az Életért" kampányt, amely az ima, böjt és békés jelenlét erejével hívja fel a figyelmet az élet védelmének fontosságára. A hetedik budapesti esemény során a résztvevők naponta 12 órán keresztül közösen imádkoztak és...

Civil percek #121 (2024.04.27)

Civil percek #121 (2024.04.27)

Önkéntes segítők jelentkezését várják a 2024-es HEGY Keresztény Gólyatábor csapatába. Az augusztus 5 és 10-e között megrendezésre kerülő táborba olyan 19-25 év közötti helyszíni önkénteseket jelentkezését várják, akik kedvet éreznek magukban kiscsoportok vezetésére,...