tanitvanyok-logo2
0%
Állapotjelző bezárása

Az oldal szerzői

Laudato Si'Laudato Si’ (29)

Caritas in veritate!” Valóság-alapú szeretetet!

Cél – amit el akarunk érni: a Laudato sí’ és a Felelősségünk a teremtett világért üzeneteinek gyors, pontos megjelenítése a társadalmi közbeszédben.

A Laudato Si’ Teremtésvédelmi Munkacsoport 2016 alakult meg. A munkacsoport folyamatosan bővül. Személyi átfedések, többes tagság révén kezdetektől együttműködünk a Naphimnusz Egyesülettel, több teremtésvédelmi körrel, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanáccsal és más környezetvédelmi civil szervezetekkel.

Hetvenkét Tanítvány MozgalomHetvenkét Tanítvány Mozgalom (29)

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására.

t'ARS Keresztény Képzőművészeti Műhelyt’ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely (3)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Műhelyeként az t-ARS Keresztény Képzőművészeti Műhely azzal a szándékkal jött létre, hogy összefogjon olyan keresztényi módon gondolkodó, élő, hasonló értékrendet képviselő képzőművészeket, akik küldetésüknek érzik a mozgalom szellemisége szerint a keresztény képzőművészeti értékek láthatóvá tételét.

Bízd Rá MagadBízd Rá Magad (2)

2016 telén a mintegy húsz fős Család Munkacsoport a családban élők jelenét és jövőjét szívén viselő nemcsak lelkes, hanem a témában szakemberként is jártas – édesanyákból és édesapákból állt össze. A munkacsoport számára 2017 őszére, közel 9 hónapnyi közös gondolkodás után kristályosodott ki, hogy mi lehetne az a projekt, amivel – elsősorban katolikus – környezetünket a már felállított kritérium rendszer alapján segíteni szerepet tudnak vállalni az Egyház munkájában. A szervezetek 2019. áprilisában véglegesített listájával kapott zöld utat a projekt, mely a „Bízd rá magad!” nevet kapta.

Háló MozgalomHáló Mozgalom (2)

A Háló a katolikus egyházhoz kötődő civil kezdeményezés, amely a kapcsolatok fontosságát hirdeti. A Hálóban egymással találkozva mindenki rácsodálkozhat a másik ember életére, megláthatja az Istenhez vezető különböző utakat, amelyek elsősorban saját és mások személyiségének megismerése által fedezhetők fel.

avatar for KETEGKETEG (2)

A KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) egy alternatív gazdasági képzési program és misszió, amely az Egyház társadalmi tanításán ill. Arisztotelészig visszavezethető gazdasági alapokon nyugszik. A képzésnek egyrészt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, másrészt a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont. A Sapientián egy négy féléves, posztgraduális, esti szakképzés folyik, a Corvinuson egy szemeszter hosszú, választható tantárgyak formájában tanulják a KETEG tárgyait a hallgatók. A Corvinuson a képzés neve: “Emberközpontú gazdaság”, mivel a képzés logikája szerint a gazdaság alapja és célja az ember. A képzés a Sapientia és a Corvinus által közösen kiadott oklevelet ad.

Pedagógus MűhelyPedagógus Műhely (1)

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye 2019-ben alakult. A csoport magja számos egyházi intézmény vezetője: Bártfay Katalin Zsuzsanna nővér, a debreceni Svetits Intézet igazgatója, Barlay Bence, a budapesti Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Halmi Gábor a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének igazgatója, Horváth Bálint Pál a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója, Juhász-Laczik Albin OSB a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, Nyáry Zsigmond a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, és Rubovszky Rita a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója.

Egészségügyi MunkacsoportEgészségügyi Munkacsoport (1)

A T72 Egészségügyi Munkacsoport 2016 őszén kezdte meg működését. A munka két irányba indult el. Egyrészt olyan tudástár kialakítását kezdtük meg, ami számot vet a magyar egészségügyben tapasztalható helyzettel és lehetőséget teremt arra, hogy hívők és nem-hívők között érvényesítsük az evangélium üzenetét. Hangsúlyosan törekszünk arra, hogy ne arra helyezzük a hangsúlyt, ami elválaszt minket a társadalom nem keresztény részétől, mert ez szétrobbantja és így lehetetlenné teszi a velük való kapcsolatot, hanem a pozitív üzenetek uralják anyagainkat.

ReménykörReménykör (1)

Reménykör – egyházi misszió az akadályozott emberekért

A Reménykör egy olyan katolikus összefogás, ahol maguk az érintettek és az őket támogató emberek munkálkodnak együtt a speciális szükségletű emberek láthatóságért és teljes befogadásáért a katolikus egyházban.

Az alap célkitűzést röviden kifejezi a kibővített elnevezés: Egyházi Misszió az Akadályozott Emberekért.

T72 MérnökkörT72 Mérnökkör (1)

Mérnökkör 2014 őszén kezdte meg munkáját. Alapötletét két dolog adta: egyrészt intuitív tapasztalatunk volt, amikor egy szakmai kutatási munka kapcsán azt láttuk, hogy az útügyi területen a napi munkájukon túl felelősséget vállaló mérnökök között a hívők és a keresők „felülreprezentáltak”, és a többiek számára referencia-személyek. Másrészt pedig egy missziós látás, ami többünkben fogalmazódott meg egy időben, és amelynek a lényege az, hogy felelősek vagyunk a velünk dolgozók üdvösségre vezető útján – és ez a szolgálat túlér a felekezetek határain.

Közösségek.huKözösségek.hu (0)

A kozossegek.hu egy katolikus közösségkereső portál, amelyet azért hoztunk létre, hogy segítsünk mindenkinek megtalálni a közösségét akárhol is éljen, tanuljon, vagy dolgozzon, nemtől, kortól, életállapottól függetlenül. Hisszük, hogy az ember alap szükséglete a közösséghez tartozás, hiszen ezáltal tud önmaga lenni, így tud megbirkózni az élet nehézségeivel, így válhat az élete teljessé.

Legfrisebb

Civil percek #101. (2023.11.18.)

Civil percek #101. (2023.11.18.)

Kaposvár adott otthont a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Kereszténydemokrata Néppárt közös rendezvényének, amely a „Teremtett világ és az emberi élet tisztelete” címmel zajlott a püspöki székházban november 9-én. Az eseményen Juhász Hajnalka országgyűlési...

KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2023’

KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2023’

2023. november 18 - 19 A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 23. évében, Pesthidegkút egykori lakója, a néhai vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékére, - aki 1875. november 13-án született és akinek kastélyát 2016/17 években újította fel az állam –...

Ünnepre készül a lelkünk is – Gospel Karácsony 2023.

Ünnepre készül a lelkünk is – Gospel Karácsony 2023.

2023 december 8-án Szegedre, 11-én Veszprémbe érkezik a Virginia State Gospel Chorale, Amerika egyik legnépszerűbb gospelkórusa. A 25 fős csapatot zenekar kíséri élőben, valamint csatlakozik hozzájuk David Bratton világhírű szólista is, aki több mint 52 héten át...

Hétvégén kezdődik a XVII. Ars Sacra Fesztivál!

Hétvégén kezdődik a XVII. Ars Sacra Fesztivál!

Idei mottónk: „Keresd a békét!” (Zsolt 34,15)

Immáron tizenhetedik alkalommal a patinás őszi fesztivál újabb ízelítőt nyújt kultúránk szakrális kincseiből. Klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, séták, filmvetítések, gyerekprogramok, nyitott templomok színesítik a fesztivál kilenc napját 88 településen, határon innen és túl.
Nagy művészeink mellett több fiatal tehetség előadásával kereshetjük a békét önmagunkkal, embertársainkkal és a teremtett világgal!

Kiemelt partnerünk Miskolc városa, akik 46 programmal csatlakoztak a fesztiválhoz, Bakonybél, akik Szent Gellért bakonybéli remeteségbe érkezésének 1000. évfordulóját ünneplik, valamint Nagyszeben, akik először szerepelnek a fesztiválon, három nyelven megszólítva az ott élő többnyelvű lakosságot.
A fesztivál több, mint 400 programja ingyenesen várja látogatóit
szeptember 16-24 között!
Részletes program: www.ars-sacra.hu

Mi a teremtésvédelem?

Mi a teremtésvédelem?

Teremtésvédelemről akkor beszélhetünk, ha nem elsősorban azért óvjuk és gyógyítjuk a természetet mert ezzel magunkat védjük: ezt a józan paraszti eszünkkel is így kellene tennünk. A teremtésvédelem nem egyszerűen okosság – több annál! Nem is elsősorban azért óvjuk és...

Civil percek #102 (2023.11.25.)

Civil percek #102 (2023.11.25.)

Vízió hétvégét szervez a Szent András Evangelizációs Iskola november 24-e és 26-a között az A! Generáció ifjúsági képzés résztvevőinek. A hétvége célja, hogy segítséget nyújt kialakítani a fiataloknak személyes víziójukat saját életükről és szolgálatukról. A program...