Kapitalizmus az Egyház társadalmi tanítása és Tim Kasser elméleteinek tükrében

Szerző: | 2024. február 01. | Társadalmi tanítás

A kapitalizmus, mint gazdasági rendszer, mélyen befolyásolja a modern társadalmakat. Tim Kasser pszichológus, boldogságkutató 2016-ban a KETEG meghívására érkezett Magyarországra. A KETEG által szervezett, és több különböző egyetemen megtartott előadásai a kapitalizmus anyagiasságának és az boldogságra gyakorolt hatásaira összpontosított. Elmélete párhuzamba állítható a Katolikus Egyház társadalmi tanításával. Ez a cikk arra törekszik, hogy feltárja, hogyan kapcsolódik össze a két nézőpont a gazdasági rendszerek és az emberi jólét kérdésében.

Kapitalizmus Kasser megvilágításában

Kasser előadásai rávilágítottak arra, hogy a kapitalista rendszerekben az anyagiasság, a státusz és a hatalom meghatározó szerepet játszanak az egyének életében. Kutatásai szerint ezek az értékek negatívan befolyásolják az egyének pszichológiai jólétét, növelik a depresszió, a negatív érzelmek és az egészségügyi problémák kockázatát. Kasser szerint a kapitalizmus nem csupán gazdasági, hanem kulturális rendszer is, amely meghatározza az emberek értékrendjét és viselkedését.

Mit mond az Egyház társadalmi tanítása

Kasser és a Katolikus Egyház és az Egyház társadalmi tanításában megismerhető nézetei között számos párhuzam fedezhető fel. Mindkettő kritikusan szemléli a kapitalizmus anyagiasságát és annak emberi jólétre gyakorolt negatív hatásait. Mindkét nézőpont arra ösztönzi az embereket, hogy törekedjenek egy olyan társadalomra, ahol az egyenlőség, a közösség és az emberi méltóság áll a középpontban, ellentétben a materialista értékekkel. (Ajánljuk ezzel kapcsolatban a Fratelli Tutti encklikát.) Kasser javaslatai, mint például a gyermekek materialista normákkal szembeni nevelése, összhangban vannak az Egyház társadalmi tanításaival, amelyek a közjó és az altruizmus fontosságát hangsúlyozzák.

Párhuzamok

A Katolikus Egyház társadalmi tanítás szerint a gazdaságnak az ember szolgálatában kell állnia, nem pedig fordítva. Az Egyház hangsúlyozza az igazságosságot, az emberi méltóságot és a közösség javát. A kapitalizmus, amely túlságosan az egyéni haszonra és anyagi jólétre összpontosít, gyakran ellentétben áll ezekkel az elvekkel. Az Egyház tanítása szerint a gazdasági rendszereknek elő kell segíteniük az egyenlőséget, a szolidaritást és az emberek közötti harmonikus kapcsolatokat.

A kapitalizmus kritikai vizsgálata, mind Kasser, mind az Egyház társadalmi tanításai által, rámutat arra, hogy a gazdasági rendszereknek nem csupán az anyagi jólétet kell elősegíteniük, hanem az emberi méltóságot és a társadalmi harmóniát is támogatniuk kell. A gazdasági rendszereknek és azokban élő embereknek törekedniük kell a materializmus korlátain túllépésre, és egy olyan társadalom megteremtésére, ahol az emberi kapcsolatok, az erkölcsi érték és a közjó áll a középpontban. Az Egyház társadalmi tanításai és Kasser kutatásai együttesen szolgálnak útmutatóként egy igazságosabb és emberségesebb gazdasági rendszer felépítéséhez.

tanítványok.hu

Fotó: Dabóczi Gergely

A szerzőről

A KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) egy alternatív gazdasági képzési program és misszió, amely az Egyház társadalmi tanításán ill. Arisztotelészig visszavezethető gazdasági alapokon nyugszik. A képzésnek egyrészt a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, másrészt a Budapesti Corvinus Egyetem ad otthont. A Sapientián egy négy féléves, posztgraduális, esti szakképzés folyik, a Corvinuson egy szemeszter hosszú, választható tantárgyak formájában tanulják a KETEG tárgyait a hallgatók. A Corvinuson a képzés neve: “Emberközpontú gazdaság”, mivel a képzés logikája szerint a gazdaság alapja és célja az ember. A képzés a Sapientia és a Corvinus által közösen kiadott oklevelet ad.

Legfrisebb

Civil percek #115 (2024.02.24)

Civil percek #115 (2024.02.24)

Civil percek: a hit alapú civil szervezetek és lelkiségi mozgalmak hírei egy helyen forrásmegjelölésekkel.

Zarándok Akadémia 3 – ÚTON

Zarándok Akadémia 3 – ÚTON

A Zarándok Akadémia helyszíne a Pannonhalmi Apátság volt, ahol szakértők a zarándokturizmus jövőjét vitatták meg inspiráló környezetben.

A pedofília megítélése

A pedofília megítélése

A pedofília megítélése a Katolikus Egyház részéről, kiemelve az emberi méltóság és gyermekvédelem fontosságát az erkölcsi tanításban.

Civil percek #114 (2024.02.17)

Civil percek #114 (2024.02.17)

Civil percek: a hit alapú civil szervezetek és lelkiségi mozgalmak hírei egy helyen forrásmegjelölésekkel.